Sponsor Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej